Environment Inspirering people

VOTE WITH YOUR MONEY

Jeg har den seneste uges tid lyttet og lært mere og mere omkring zero-waste livsstilen, og jeg er blevet helt hooked på at prøve at mindske mit skrald. Og det er altså en lidt større og mere omfattende sag at kaste sig ud i, for bare når man handler ind er alt jo efterhånden pakket ind i plastic! Det er faktisk lidt skræmmende så svært det kan være at undgå. Men jeg har lyttet til nogle inspirerende personer og vil give mig mere i kast med det og dele ud af mine erfaringer herinde.

I takt med at jeg har lært om zero-waste, er jeg også blevet mere opmærksom på at ‘stemme med sine penge’ (vote with your money). Altså at man bruger sine penge til de forretninger/koncepter som man gerne vil støtte op omkring. Fx om man køber økologisk, om man køber soyalys istedet for almindelige, om man køber træ eller stål ting istedet for plastic osv. Jeg er begyndt at blive mere og mere opmærksom på dette, og jeg vil gerne bruge mine penge på forretninger som jeg synes gør det godt.

Bare se på billedet nedenfor hvor meget plastic der er bare der? Derfor vil jeg gerne prøve at købe mere af min mad fra fx LØS market og boderne på Torvehallerne eller andre små markedet.

 

I’ve been listening and learned a lot more about a zero-waste lifestyle for the past week, and I’m really hooked on the idea about decreasing the amount of trash I make. And that is a bigger challenge, because just when you buy groceries everything is wrapped in plastic! It’s actually kind of scary so hard it can be to avoid. But I’ve listened to some very inspirering people and I want to try it out and share my experiences in here.

Along with my learning about zero-waste, I’ve also become more aware of the concept ‘vote with your money’. This means that you spend your money in those stores/concepts that you want to support. Fx buying organic, buying soy candles instead of regular ones, buying tree or steel items instead of plastic etc. I’ve become much more aware of this, and I really want to spend my money in stores I think do good.

Just look at this picture and how much plastic there is right there? Therefore I want to start buying more of my food from fx LØS market and the stands at Torvehallerne or other smaller markets.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    INTERESTING THINGS - CAMILLA TROMBORG
    January 10, 2018 at 7:21

    […] I just wanted to repost my blog post about the importance of voting with your money. I’ve really become a believer of this concept, and I LOVE to look at new small, Danish […]

  • Leave a Reply