Happiness Health

WHY BEING BORED MIGHT BE GOOD FOR YOU

Jeg er af den holdning, at jeg mener, at det nogle gange er godt, og ikke mindst sundt, at kede sig. At man ikke altid har en masse at se til, eller ikke bare sidder og stener tv, scroller på mobilen osv. Især som man er blevet lidt ældre, kan jeg godt mærke, at jeg ikke har det der ‘kedsomheds tid’ længere. Når man er flyttet hjemmefra har man nok at lave, lave lektier, handle ind, vaske tøj, gøre rent, lave mad osv. Der er bare ikke den samme ‘kedsomhedstid’, som man nogle gange havde da man var mindre, for der er hele tiden noget på ens hjerne ‘jeg burde gøre det’, ‘jeg kunne også aftale noget med den og den person’ – I kender det nok godt. Da jeg var mindre, så var der ventetider inden man skulle til dans, man ventede på sin mor og far, lange bil ture – der opstod bare tit situationer, hvor man ikke kunne foretage sig andet, end bare at sidde og vente.

Det magiske var dog, at det oftest var i disse tider og situationer, at jeg har fået flest fantastiske tanker, idéer og drømme. Derfor tror jeg at det er enormt sundt, at man har noget ‘kedsomhedstid’, eller, vi kunne også kalde det noget ‘stilletid’. Noget tid hvor man bare sidder og tænker, kigger, reflekterer lidt over sig selv, ens liv, hvad man vil, hvem man vil være. Bare tid til at være sig selv, og at mærke hvor man er i livet – er du glad for hvor du er? Hvis ikke, hvad kan du så gøre for at komme dertil hvor du gerne vil? Har du nogle mål i livet? Nogle drømme? Jeg tænker tit over disse ting, og skriver jævnligt mål og drømme ned, og det giver mig så meget livsglæde, at have noget at gå efter.

Jeg ville egentlig bare opfordre jer der læser med, til at tage noget tid til jer selv. Find ud af hvad der gør jer glade, hvad I gerne vil i livet. Og gå efter det!

Læs også: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive.

I believe, that it is sometimes good, and healthy, to be bored. You don’t have to have a lot to do, and you don’t need to watch tv or scroll down your phone all the time etc. Especially since I’ve gotten a bit older, I can feel that I do not have that ‘boring time’ as much anymore. When you move away from home, to your own place, you always seem to have a lot to do; make homeworks, buy groceries, wash clothes, clean, make food etc. You just don’t have that ‘time when you are being bored’, as you sometimes had when you were younger, because there is always something on your mind ‘I should do this’, ‘I could also make plans with that person’ – you might know the feeling. When I was younger, there was a lot of waiting time, before dance classes, waiting for mom and dad, long car rides – there just was a lot of situations, where all you could do, was just to sit and wait.

The magical thing was, that it was often in these situations, that I’ve gotten the most amazing thoughts, ideas and dreams. Therefore I believe it’s healthy, to have some ‘boring time’, or we could call it ‘quiet time’. Some time where you just sit and think, look, reflect a little over yourself, your life, what you want to do, and who you want to be. Just some time for yourself, to just feel life – are you happy where you are? If not, then what can you do to get to where you want to be? Do you have any goals in life? Some dreams? I often think about these things, and I often write down my goals and dreams, and it brings me so much joy, to have something to go after.

All I really wanted with this post, is to make you guys take some time for yourself. Find out what makes you happy, and what you want to do in life. And then go after it!

 

Read also: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply