Health

WHY I DON’T DRINK MILK ANYMORE

Jep, i dag skal det handle om mælk. Min egen ‘mælke rejse’ har været længe undervejs. Ligesom de fleste andre danskere er jeg også vokset op med at man gerne skulle have 1 glas mælk om dagen for at blive sund og rask. Så det drak jeg i mange år.

Da jeg var omkring de 12-13 år kan jeg huske at jeg pludselig begyndte at tænke over hvad det egentlig var for noget jeg drak. Jeg fik billeder i hovedet af hvordan denne hvide substans kom fra en ko’s yver – og det fik jeg ærlig talt decideret kvalme over. Dette gjorde at jeg i lange perioder stoppede med at drikke mælk. Alligevel vendte jeg altid tilbage til det, fordi jeg stadig var af den overbevisning, at jeg skulle have mælk for at være sund og rask.

Mælk og sygdomme
Jeg kan ikke huske den præcise alder, men jeg tror jeg har været omkring de 15-16 år da jeg igen stoppede helt med at drikke mælk, på dette tidspunkt var det fordi jeg havde en del bumser og fik læst mig frem til at der kunne være en sammenhæng mellem mælkeindtag og bumser. Og så skruer vi lige tiden frem til 2015-16 hvor jeg begyndte at lære om veganisme. Her så jeg tonsvis af dokumentarer og researchede en masse, og fandt frem til hvor usundt at mælk er. Ja, der er kalcium i mælk – men, der er også dårlige ting.

I årevis har vi fået fortalt af mælkeindustrien, at for at få stærke knogler – så skal vi drikke mælk. I dag viser der sig dog en sammenhæng mellem de lande der drikker mest mælk, også har flere mennesker ramt af knogleskørhed. Knogleskørhed betyder at man har skrøbelige knogler og nedsat knoglestyrke. Udover knogleskørhed er der også blevet lavet studier som viser en sammenhæng mellem mælk og forskellige typer kræft, udviklingen af type 1 diabetes og øget kolesterol tal.

Komælk er til kalve
Prøv lige at tænk lidt over den sætning engang. Komælk er produceret af koen, som føde for dens kalv. Koens mælk er altså lavet på en sådan måde at en lille kalv, skal kunne vokse sig stor og blive til en ko. Mennesker er ikke køer, og det der er i mælken er altså ikke ment til os. Ja, vi mennesker skal have mælk i de første år af vores liv – men det skal være fra vores egen mor, brystmælk.

Men hvad skal man så drikke, og hvad skal man spise for at få kalcium?
Du kan bare drikke vand. Meget simpelt. Egentlig behøver du ikke drikke noget for at få dit kalcium. Dog kan det være svært for mange at droppe mælk da de er vant til det, eller da de bruger det til mange madretter. Men bare rolig, her er der fantastisk mange plantedrikke som du kan bruge istedet – havremælk, rismælk, soyamælk, mandelmælk!

Men hvordan får man så kalcium tænker du så? Det kan du få igennem mange ting. Spinat, broccoli, tofu, sesamfrø, appelsiner, mandler, kidney bønner, kål osv. Helt overordnet set så skal du ikke være bange for at komme til at lide af kalcium mangel så længe du lever sundt og spiser varieret og får nok mad.


English:
Yep, today it’s going to be all about milk. My own ‘milk journey’ has been a long one. Like most other Danes (or just people in general) I grew up with the information that I had to drink at least 1 glass of milk per day in order to be healthy. So I drank it for many years.

But when I was about 12-13 years old I remember starting to actually think about what it was that I drank. I got images in my head of this white substance coming out from a cow – and I literally felt sick of the thought and got nausea. This resulted in long periods where I stopped drinking milk. However, I always kept going back to drinking it, because I was still very convinced that I needed to drink it in order to stay healthy.

Milk and sicknesses
I cannot remember the exact age, but I think I’ve been around 15-16 years old when I completely stopped drinking milk, at this time it was mostly because I had a lot of pimples and I had read about a connection between drinking milk and getting pimples/acne. Fast forward to 2015-16 when I started to learn about veganism. I watched a lot of documentaries and did a lot of research, and found out how unhealthy milk actually is. Yes, there is calcium in it – but there are also bad things in it.

For years we’ve been told by the milk industry that in order to get strong bones – we need to drink milk. However, studies are showing that the countries which drink most milk, have a higher percentage of people getting osteoporosis. Osteoporosis means that you get vulnerable bones and reduced bone strength. Besides osteoporosis there have been made several studies showing a connection between milk and several types of cancer, the development of type 1 diabetes and rising cholesterol.

Cow’s milk is for calves 
Just try to think about that sentence. Cow’s milk is produced by the cow, in order to feed it’s calve. Cow’s milk is thereby constructed in such a way to make the calve be able to grow big and become a full grown cow. Humans are not cows, and what’s in the milk is not meant for us. Yes, humans do need milk in the first years of their lifes – but it has to be from our own mother, breastmilk.

But what can you drink instead, and what should you eat to get calcium?
You can just drink water. Very simple. You actually do not need to drink anything in order to get calcium. However, it can be difficult for many to quit drinking milk because they are so used to it, or what to use as a substitute when cooking food. But don’t worry, there are lots of plant drinks you can use instead – oat milk, rice milk, soy milk, almond milk!

But how do I get my calcium? You can get it through many things. Spinach, broccoli, tofu, sesame seeds, oranges, almonds, kidney beans, kale etc. In general you do not have to worry about suffering from calcium deficiency as long as you eat healthy and a wide range of foods, and that you eat enough food.

Sources:
12 Frightening facts about milk
Debunking the milk myth: Why milk is bad for your bones
Is milk good for our bones?
Dangers of dairy milk
Milk consumption and prostate cancer
The truth about hormones in milk

Documentaries to watch:
What The Health
Cowspiracy

Videos:
Dr. Michael Klaper about cow’s milk
The scary truth about dairy
Dairy: 6 reasons you should avoid it at all costs

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply