Happiness Inspiration

Work on Yourself

Citatet på billedet siger egentlig det hele. Men jeg vil alligevel gerne uddybe lidt. Der er mange mennesker der har tendens til at gå op i alle mulige andre, og andres liv, og selvfølgelig skal man vise interesse for sine medmennesker og vise omsorg og alt det der, men lad være med at blive smålig og irriteret eller andet over andre mennesker og deres måde at leve deres liv på. Det kommer der absolut intet godt ud af, hverken for dig eller for dem. Det er deres valg hvordan de vil leve deres liv, punktum.

Istedet for, så invester mere af din tid til at arbejde på dig selv. Start et livslangt projekt med dig selv. Lær dig selv at kende, udfordre dig selv, vær sød og rar ved dig selv, lær nye ting, udvid dit livssyn! Begynd at brug mere tid på alle de her ting, og det vil være det bedste du nogensinde har gjort for dig selv. Du skal være sammen med dig selv forevigt, og du skal være i din krop for evigt. Så, arbejd på at blive bedste venner med dig selv, og sørg for at du altid har det fantastisk i dit eget selskab.

Start nogle projekter, det kan være læse nogle selvhjælpsbøger eller nogle bøger der udfordrer dit livssyn – og husk for alt i verden at være åben når du læser nye ting. Eller begynd til en ny hobby, som jeg også har skrevet om i et tidligere indlæg. Overskrid dine grænser, gør ting du normalt ikke gør, eller som du altid har haft lyst til, men ikke rigtigt har turde. Prøv det. Flyt dine grænser. Rejs ud i verdenen. Dette er virkelig noget af det meste givende og lærerige i hele verden hvis du spørger mig. Jeg elsker at rejse, både det at se fantastiske steder i verden, men også at opleve andre kulturer end bare ens egen – det er mildest talt fantastisk at komme ud i noget som ikke er ens vante rammer, og få at se at andre ikke lever og tænker ligesom dig. Du kan lære så meget om dig selv, og om livet – hvis bare du selv er villig til at kaste dig ud i det, og være åben.

skaermbillede-2016-11-17-kl-14-36-32

The quote on the picture actually says it all. But I still want to explain it a bit deeper. A lot of people have a tendency to care too much about others people lifes, and of course you should show interest for other people and show compassion and all that, but don’t get irritated or negative about other people and how they live their lifes. Nothing good will come out of that, neither for you or for them. It is their choice how they choose to live their lifes. 

Instead you should invest your time in working on yourself. Begin a new lifelong project with yourself. Learn to know yourself better, challenge yourself, be sweet and kind to yourself, learn new things, expand your view upon life! Start using more time on all these things, and it will be the best thing you have ever done to yourself. You have to be together with yourself forever, and be in your own body forever. So, work on becoming best friends with yourself, and make sure that you are always in a great company when you are on your own.

Start some new projects, it could be reading some selfhelp books or books that challenges your view upon life – and remember to be open when you read these things. Or begin a new hobby, as I wrote about in another blog post. Challenge your boundaries, do things you do not usually do, or things that you have been wanting to do, but haven’t had the courage to. Try it. Move your boundaries. Travel out in the world. This is one of the most amazing and life-giving things that you can do, if you ask me. I love to travel, both because I get to see amazing places in the world, but also that I get to experience other cultures than just my own – it is simply amazing to get out of your usual place, and get to see that others might not think and live the way you do. You can learn so much about yourself, and about life – if just you are willing to throw yourself out there, and be open.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    LEARN TO LOVE YOURSELF - CAMILLA TROMBORG
    April 13, 2017 at 8:05

    […] Read also: Work on Yourself […]

  • Leave a Reply