Inspiration

WRITE IT DOWN

Et af de mest simple, men bedste råd jeg kan give, er at skrive ting ned.

Det kan være at skrive dine mål og drømme ned, dine to-do lister, eller dine tanker og bekymringer og selvfølgelig også hvad du er taknemmelig for.

Man kan tænke “er det virkelig nødvendigt at skrive det ned? Kan jeg ikke bare tænke på det i hovedet?“.

Nej. Er du klar over hvor mange tanker der farer igennem dit hoved dagen lang, og hvis du skal holde styr på planer, bekymringer og to-do lister, så fylder det hele dit hoved op indtil du til sidst kammer over.

Derfor, skriv det ned. Du kan enten have én notesbog til alting, eller separate notesbøger til henholdsvis drømme, taknemmelighedslister, to-do lister osv. Men bare sørg for at få tømt dit hoved og skrevet det ned.

Du kender måske det med at du skal til at sove, men kan ikke rigtigt falde i søvn på grund af de tusinde ting du skal huske, eller de mange bekymringer du har i dit hoved? Istedet for at ligge og gruble over det og ikke kunne falde i søvn, prøv istedet for at skrive det ned og få det ud af hovedet.

Hvad angår mål og drømme, så viser et studie at man kommer 42 % nærmere på faktisk at realisere sine drømme og mål ved at skrive dem regelmæssigt ned. Der er også lavet undersøgelser omkring at hvis du er nervøs for fx en eksamen, så det at skrive dine bekymringer ned kan faktisk forbedre din tilværelse og din præsentation.

Så det er et simpelt, men virkelig effektivt middel. Alt du behøver er noget at skrive på, eller du kan skrive det ned på din computer eller mobil hvis du vil (men jeg synes nu der er noget helt særligt og nærmest terapeutisk over at skrive ting ned på papir).

Skriver du allerede ting ned? Og i så fald, hvilke ting skriver du ned?

English:
One of the most simple, but best advice that I can give you, is to write things down. 

It can be your goals and dreams, your to-do lists, or your thoughts and worries and of course what you are grateful for.

Then you might think “but is it really necessary that I write it down? Can’t I just think about it in my head?”.

No. Do you know how many thoughts run through your head every single day, and if you need to keep track of your plans, worries and to-do lists, then it will fill up your entire head and it will eventually become too much for you.

Therefore, write it down. You can either keep one notebook for everything, or separate notebooks for dreams, gratitude lists, to-do lists etc. Just make sure to empty your head and write it down.

You might know the feeling of going to sleep, but you can’t really fall asleep because you have thousand of things to remember, or you have a lot of things that worries you on your mind? Instead of lying and thinking about all of these things and not being able to fall asleep, just try to write it down and empty your head.

When it comes to goals and dreams, a study has shown that you become 42 % more likely to achieve your goals and dreams if you write them down on a regular basis. There has also been made another study showing that if you are nervous for fx an exam, then writing down your worries can actually reduce anxiety and help improve your performance on the exam

So it is a simple, yet effective tool. All you need is something to write on, or you can write it on your computer or phone if you like (but I think there is something very special and almost therapeutical about writing things down on paper).

Do you already write things down? And if you do, which things are you writing down?


Read also:
Improve your life by simplifying it

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply