Holistic & Spiritual living Inspiration

YOU CAN’T GET EVERYTHING FROM ONE PERSON

Jeg lyttede til Melissa Ambrosini’s podcast med Carrie-Anne Moss i går, og der blev nævnt sætningen “realizing that you can’t get everything from one person”. Dette er noget jeg har tænkt på førhen, og da jeg lige blev mindet om det, tænkte jeg at det bestemt var noget jeg måtte dele herinde – for det er altså en vigtig lektie her i livet.

Hvis man er i et forhold, kan man hurtigt komme til at føle at den anden person skal være ALT for en. Ens bedste ven, ens kæreste osv. Men, som citatet så fint siger “you can’t get everything from one person” (“du kan ikke få alt fra én person”). Din partner vil aldrig blive DIG – ingen mennesker kan nogensinde være hundrede procent dig, og det vil også sige at du vil aldrig kunne finde én person som har alle de samme interesser som dig selv, og tror på det samme som dig. Og det er okay. Du skal ikke gå ud og lede efter personer dig matcher dig 100 % – for hvad sjov er der egentlig også i det? Så lærer du jo aldrig noget nyt hvis du er sammen med en person som er helt nøjagtig ligesom dig selv.

 

Find forskellige mennesker til dine forskellige interesser 

Her har jeg lært, at det er en gave at finde forskellige mennesker indenfor ens forskellige interesser. I starten af min kærestes og mit forhold, kunne jeg godt have tendens til at føle at han skulle være “min bedste ven” og at jeg skulle kunne tale med ham om alt – og det kan jeg også, men jeg har også fundet ud af, at vi bare ikke har alle de samme interesserer. Her åbner der sig så en ny mulighed, for alle vores forskellige interesserer skal vi stadig udnytte – man skal jo ikke holde sig tilbage fra de ting man interesserer sig for. Så i dag har jeg fundet venner der interesserer sig for sundhed, nogle der interesserer sig for spiritualitet og andre der interesserer sig for bæredygtighed eller markedsføring og sociale medier osv.. Det fedeste er at man fuldt ud kan udnytte alle ens interesserer, hvis man bare vælger ikke at begrænse sig. Og når jeg så for eksempel er sammen med en ven som er interesseret i bæredygtighed, men ikke i sundhed kan jeg lære nye facetter og perspektiver på livet, som jeg måske aldrig selv ville have tænkt på. Og det synes jeg er smukt.

Det jeg ville sige med det her indlæg er altså, at man skal lade være med at tro på at én enkelt person skal være alt for en. Lad generelt være med at have forventninger over hvad andre skal være for dig – men lad istedet for hver enkelt person være hvem de er og lær af dem, ligesåvel som de kan lære noget af dig.

Kender du til følelsen? Og har du også fundet forskellige mennesker til dine forskellige interesserer?


English:

I listened to Melissa Ambrosini’s podcast with Carrie-Anne Moss yesterday, and I heard the sentence “realizing that you can’t get everything from one person”. This is something which I have thought about before, and when I then got recommended of this I felt like I had to share it in here – because this is such an important life lesson.

If you are in a relationship it is very easy to feel like the other person has to be EVERYTHING for you. Your best friend, your partner etc. But, as the quote so nicely puts it “you can’t get everything from one person“. Your partner will never be YOU – no one can never be hundred percent you, and this also means that you will never be able to find one single person who has the exact same interests as you, and believes in the same as you. And that is okay. Don’t go out there and try to find someone who matches you 100 % – because what is the fun in that? Then you will never be able to learn something new if you are with a person who are exactly like yourself.

Find different people for your different interests 

I’ve learned that having different people for your different interests is a gift. In the beginning of my boyfriend and mines relationship I had a tendency to feel like he should be my “best friend” and that we should talk about everything – which we can, but I’ve also come to realize that we just don’t have all the same interests. This opens up for a new opportunity, because we should still exploit all our different interests – you should never hold any of your interests back. So today I’ve found friends who are interested in health, some who are interested in spirituality and others who are interested in sustainability or marketing and social medias etc.. It is the best feeling to be able to fully exploit all your different interests, if you just chose not to limit yourself. And then when I am spending time with one of my friends who is interested in sustainability but might not be interested in health, then I learn new perspectives upon life, which I might never ever had thought about myself. And I think that is so beautiful.

What I wanted to say with this blogpost was that you should not think that one person can be everything for you. Drop the expectations for what other people shall be for you – but instead just let that person be who they are and learn from them, just as well as they might learn from you.

Do you know the feeling? And have you also found different people for your different interests?

 

Read also: Watching yourself change

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply